Hướng Dẫn Thanh Toán

Chủ tài khoản: Đào Huyền Trang
Ngân hàng: VietComBank
Chi nhánh: Hải Phòng
Số tài khoản: 0031001173175
Nội dung: tên FB – tên khóa học
Ví dụ: Dao Huyen Trang – Khoa học Phoenix