Đặt Hàng

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Phoenix  × 1 $450
Tổng phụ $450
Tổng $450
 • Thanh toán qua Ngân Hàng tại Việt Nam

  Nội dung: tên FB – tên khóa học
  Ví dụ: Dao Huyen Trang – Khoa học Phoenix

  Số Tài Khoản

  Chủ tài khoản: Đào Huyền Trang
  Ngân hàng: VietComBank
  Chi nhánh: Hải Phòng
  Số tài khoản: 0031001173175